WSPÓŁPRACA AWF KATOWICE

26.11.2018

Porozumienie o współpracy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach i Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Technikum Lotniczym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Porozumienie jest zawarte w celu podjęcia współpracy i rozwoju kontaktów pomiędzy stronami w sferze działań dydaktycznych, w zakresie szkolenia sportowego, promocji, rekreacji, turystyki, zdrowego stylu życia oraz badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej. Ponadto celem porozumienia jest stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie zdrowia i sprawności fizycznej.