REKRUTACJA 2023/2024

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
w roku szkolnym 2024/2025 prowadzi nabór na następujące kierunki:

 • technik fotografii i multimediów z e- reklamą,
 • technik technologii żywności ze spec. cukiernik z elementami nowoczesnego dekorowania - NOWOŚĆ
 • technik usług fryzjerskich ze specjalnością elementy wizażu,

 

Co trzeba zrobić aby zapisać się na jeden z kierunków?
Wystarczy wybrać kierunek z I preferencji w systemie naborowym Vulcan lub wypełnić podanie w sekretariacie szkoły albo za pośrednictwem strony internetowej.

Po szczegółowe informację odsyłamy do zakładki WARUNKI REKRUTACJI.

 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu:

tel./fax (32) 256-41-15 kom. 697 818 633

e-mail: s-katow1@zdz.katowice.pl


Technikum w Katowicach jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej

czesne wynosi 300.00 zł/miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy w roku).

Promocja!

Honorujemy także kartę dużej rodziny. Dla posiadaczy oferujemy zniżki w czesnym.

Warunki przyjęcia do naszej szkoły: 

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu  8-klasisty szkoły podstawowej,
 • podanie o przyjęcie do szkoły w formie papierowej lub elektronicznej,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (badania wykonywane w szkole przez lekarza medycyny pracy),
 • wpłacenie wpisowego (100 zł) przyniesienie potwierdzenia wpłaty,
 • trzy fotografie (37x52 mm).

Gwarantujemy:

 • komfortowy, bezpieczny i monitorowany budynek w centrum miasta, 
 • małe zespoły klasowe, przyjazną atmosferę, 
 • doskonałe przygotowanie do zawodu,
 • stypendia za dobre wyniki w nauce Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,
 • naukę dwóch języków obcych (angielskiego, hiszpańskiego),
 • naukę w nowocześnie wyposażonych pracowniach z pełnym wyposażeniem multimedialnym, 
 • bogato wyposażoną bibliotekę, 
 • praktyki w pracowniach fotograficznych, zakładach fryzjerskich, promach Unit Line, hotelach w kraju oraz w UE (Hiszpania Włochy),
 • zdawanie egzaminów zawowowychn w szkole, 
 • własną siłownię oraz salę fitness,
 • zniżki na kurs prawa jazdy organizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Katowicach,
 • dodatkowe umiejętności zawodowe dla danych kierunków.

 Więcej informacji w zakładce WARUNKI REKRUTACJI

 

Zespół Szkół w Katowicach
ul. Św. Jacka 3, 40-952 Katowice
tel.: 32 / 256-41-15; kom. 697 818 633
www: szkoly.katowice.zdz.pl
e-mail: s-katow1@zdz.katowice.pl

 

Rekrutacja trwa!

Technikum w Katowicach jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

Kierunki kształcenia dla młodzieży (:

Zapisz się

Pliki do pobrania