Wykaz szkół i kierunków kształcenia - katowice

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Technikum

Technik fotografii i multimediów ze specjalnością e-reklama

100 zł

300 zł

Zapisz się

Technik hotelarstwa

100 zł

300 zł

Technik usług fryzjerskich ze specjalnością elementy wizażu

100 zł

300 zł

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Technik usług kosmetycznych - FRK.04 (AU..)

50 zł

150 zł

Zapisz się