Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH | TECHNIKUM - po szkole podstawowej

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej,
 • wydruk wniosku z logowania w Vulcanie,
 • podanie o przyjęcie do szkoły(dostępne na stronie Internetowej i sekretariacie),
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (badania zapewnia szkoła),
 • trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem),
 • wpłacenie wpisowego na konto (dostępne w Sekretariacie Szkoły) po złożeniu podania o przyjęcie do szkoły.

Szkoła niepubliczna, czesne płatne 220zł miesięcznie przez 12 miesięcy w roku.

 

TERMINY SKŁADANIA PAPIERÓW:

 • 11.05.-23.06.2020 I nabór - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły;
 • 22-27.07.2020 II nabór uzupełniający;
 • 26-30.06.2020 dostarczenie  świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu.

Skierowania na badania będą wydawane przez szkołę w terminie od 1.06. do 30.06.2020.

UWAGA!!!!  Między 13-20 lipca 2020 należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły oraz dostarczyć zaświadczenie od lekarza.

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH 13.07.2020 (I nabór) oraz 17.08.2020 (II nabór).

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH ORAZ NIEPRZYJĘTYCH: 21.07.2020

 

DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Policealna Szkoła Zawodowa

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • wpłacenie wpisowego

Kierunki kształcenia dla młodzieży (cykl nauki 5 lat):

 • TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH ze spec. elementy wizażu
 • TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW z e- reklamą
 • TECHNIK HOTELARSTWA ze spec. turystyka biznesowa

 

Gwarantujemy w ramach projektu „Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy" | WNDRPSL.11.02.03-24-0306/18-001.

Projekt skierowany jest do młodzieży uczącej się w Technikum ZDZ Katowice. Celem projektu jest lepsze dopasowanie do rynku pracy 100 uczniów technikum ZDZ w Katowicach. Uczniowie w ramach projektu rozszerzą swoje kompetencje zawodowe w trakcie realizacji płatnych staży zawodowych w zakładach pracy, licznych kursów kwalifikacyjnych i szkoleń. Wzbogacenie bazy dydaktycznej o sprzęt specjalistyczny znajdujący się aktualnie w nowoczesnych zakładach pracy. Termin realizacji projektu od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 r. Wartość projektu 1576 488,00 (milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) . Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów. „Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy.”

Proponowane bezpłatne kursy w ramach projektu „Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy”:

 • Nowoczesne metody stylizacji włosów
 • Kurs perukarstwa
 • Kreatywne techniki koloryzacji włosów
 • Komputerowe projektowanie fryzur
 • Makijaż serwisowy
 • Kurs charakteryzacji
 • Kurs stylizacji paznokci
 • Kurs barmański
 • Kurs baristyczny
 • Kurs kelnerski
 • Kurs animatora czasu wolnego
 • Kurs event menager,
 • Możliwość zrobienia w ramach projektu kursu prawa jazdy kat. B ( 30 osób),
 • Kurs fotografii cyfrowej,
 • Kurs budowania przekazu filmowego,
 • Kurs grafiki komputerowej.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ ?

Nasze atuty:

- wysoka zdawalność  egzaminów zewnętrznych,

- zapewniamy wysokowykwalifikowaną kadrę nauczycieli, specjalistów i instruktorów
   praktycznej nauki zawodu,

- atrakcyjne bezpłatne praktyki zawodowe,

- miła i serdeczna atmosfera,

- mała liczebność uczniów w klasach,  co przekłada się na sprzyjające warunki  

  uczenia się,

– współpraca z uczelniami wyższymi oraz pracodawcami (klasy patronackie),

- udział uczniów w konkursach oraz olimpiadach zawodowych i językowych,

- możliwość uzyskania stypendium w postaci obniżki czesnego, za dobre wyniki
  w nauce Stypendium Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz stypendium  
  Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

- zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły w pracowniach wyposażonych
   w nowoczesny sprzęt, w oparciu o najnowszą wiedzę zawodową,

- organizujemy cykliczne szkolenia zawodowe z możliwością uzyskania dodatkowych  
  certyfikatów,

- zajęcia z NATIVE SPEAKEREM (j. hiszpański),

W ramach projektu europejskiego  „Więcej kompetencji  zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy” dla uczestników projektu realizujemy od roku szkolnego 2020/2021:

- płatne staże zawodowe,

- bezpłatne kursy zawodowe zwiększające kompetencje zawodowe absolwentów na  
   rynku pracy,

- profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe odpowiadające współczesnym
  wymaganiom.

       

Pliki do pobrania