Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum)

  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wpłacenie wpisowego
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (organizowane z ranienia szkoły)

DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Policealna Szkoła Zawodowa

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • wpłacenie wpisowego