Cyfrowy nauczyciel-multimedia w nauczaniu

Tytuł projektu:         Cyfrowy nauczyciel-multimedia w nauczaniu

 

Działanie:                  PO WER

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

NR UMOWY POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023401

 

Okres:                        18 miesięcy

 

Wartość projektu:    167 966,95

Grupa docelowa:      24 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Katowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Cel projektu: 

Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nabycie nowych umiejętności i wiedzy przez nauczycieli w zakresie zastosowania nowych technologii w nauczaniu oraz zapoznanie się z nowym podejściem do pracy z uczniami ze specyficznymi problemami w uczeniu się.

 

Rezultaty projektu:

  • wzrost umiejętności zawodowych, zapoznanie z nowymi działaniami  w zakresie zastosowania nowych technologii w nauczaniu oraz pracy z uczniem z SPE, 
  • uzyskanie przez uczestników certyfikatów potwierdzających odbycie szkoleń zawodowych, które pozwolą na międzynarodową rozpoznawalność kwalifikacji i transfer kompetencji,
  • wzrost umiejętności językowych i  mobilności uczestników szkoleń zawodowych,
  • podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

 

Szkolenia dla nauczycieli zaplanowano w 3 turach – w każdej uczestniczy po 8 nauczycieli.

Miejsca szkoleń: Malaga/Hiszpania (2 wyjazdy-07.2017, 01.2018), Rimini/Włochy(jeden wyjazd-02.2018)