Technik fotografii i multimediów z e- reklamą pod patronatem M-Studio Zabrze

Zawód: TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW z e-reklamą 343105  Zapisz się

Jak wygląda nauka na kierunku technik fotografii i multimediów z e-reklamą?

Technik fotografii i multimediów to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Absolwent kierunku pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Wykonuje: zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć.

Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. Zajmuje sie montażem filmowym, pracując z plikami audio oraz video. Przygotowuje animowane banery reklamowe oraz krótkie animacje.

JAKIE MAM PERSPEKTYWY PO UKOŃCZENIU SZKOŁY?

Możliwości zatrudnienia: laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe, przemysł fotooptyczny i optyczny, wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny, telewizja i wytwórnie filmowe.
Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności:
w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp. w agencjach fotograficznych i reklamowych.

 Zobacz filmik promocyjny kierunku!


NA CZYM OPIERA SIĘ PODSTAWOWE WYKSZTAŁCENIE ZDOBYTE NA KIERUNKU TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW Z E- REKLAMĄ?

Aby zdobyć tytuł technika fotografii i multimediów należy zdać egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

  • AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
  • AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

Dodatkowe szkolenia:

Bezpłatne:

  • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (klasa I)
  • kurs z zakresu cyberbezpieczeństwa CISCO (klasa II)

oraz:

  • kurs fotografii lotniczej z drona
  • kurs realizacji dzwięku

 

NAUCZANE JĘZYKI:

  • język angielski
  • język hiszpański (native speaker)


NOWOŚĆ!!!

Zajęcia dodatkowe z e- reklamy, dotyczące marketingu sprzedaży, marketingu internetowego, tworzenie stron internetowych, kreowanie własnej marki w Internecie, rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Porozumienie partnerskie z:

  • M-Studio - http://mstudio.com.pl/ - Przedmiotem porozumienia jest współpraca partnerska polegająca na możliwości odbywania praktyk zawodowych przez uczniów kierunku technik fotografii i multimediów w siedzibie Firmy. Przedmiotem porozumienia jest również możliwość doradcza i promocyjna.
  • Orbitvu - https://orbitvu.pl/ - Przedmiotem porozumienia jest współpraca partnerska polegająca na możliwości odbywania praktyk zawodowych przez uczniów kierunku technik fotografii i multimediów w siedzibie Firmy. Przedmiotem porozumienia jest również możliwość doradcza i promocyjna.

 

Kierunek pod patronatem Politechniki Śląskiej w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego i M-Studio

 

Zapisz się