TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI specjalność cukiernik z elementami nowoczesnego dekorowania

KIERUNEK POD PATRONATEM:


NOWOŚĆ: W ramach projektu "Staże uczniowskie drogą do przyszłości" zapewniamy płatne praktyki u pracodawców.

 

Tytuł technika technologii żywności zdobywasz po zdaniu dwóch kwalifikacji:

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych


Główne zadania technika technologii żywności:
- zajmuje się wytwarzaniem produktów spożywczych, organizuje procesy produkcyjne
z wykorzystaniem technologii stosowanej w przetwórstwie spożywczym, ocenia jakość surowców,
dba o ciągłość i jakość produkcji. Organizuje i nadzoruje sprawność urządzeń produkcyjnych,
sporządza harmonogramy produkcji, dba o zaopatrzenie niezbędne do produkcji. Prowadzi
dokumentację rozliczeniowo-technologiczną, opracowuje i wdraża nowe technologie. Uczestniczy w
badaniach nowych technologii oraz organizuje i nadzoruje prace podległych pracowników.


Absolwent kierunku technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji
SPC.01. produkcja wyrobów cukierniczych może zdobyć zatrudnienie w:
zakładach produkcji cukierniczej;

 • laboratoriach badających żywność;
 • cukierniach, kawiarniach i piekarniach;
 • zakładach przemysłu spożywczego;
 • restauracjach;
 • hotelach;
 • hurtowniach zaopatrujących zakłady produkujące żywność;
 • na następujących stanowiskach:
 • kierownik produkcji;
 • technolog żywności;
 • laborant;
 • cukiernik;
 • przedstawiciel handlowy.
 • doradca ds. żywnościowych;
 • pracownik produkcji;

Nauka na kierunku technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.01. produkcja
wyrobów cukierniczych pozwoli uczniowi rozwijać swoje zainteresowania cukiernictwem oraz zdobyć
wykształcenie średnie i tytuł technika technologii żywności.
Absolwent kierunku technik technologii żywności może kontynuować naukę na studiach wyższych
wybierając kierunek m.in:

 • technologia żywności;
 • dietetyka;
 • inżynieria produkcji;
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności dietetyka;
 • gastronomia i hotelarstwo;