Technikum - Zespół Szkół w Katowicach

Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy

Tytuł projektu:      Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy

                                        WND-RPSL.11.02.03-24-0306/18-001

 

Okres:  1.09.2019 -  31.08.2021      

Wartość dofinansowania: 2.869 502,60 zł 

Wartość projektu: 3 020 529,05 zł   


Projekt skierowany jest do ml odzieży uczącej się w Technikum ZDZ Katowice. Celem projektu jest lepsze dopasowanie do rynku pracy 100 uczniów technikum ZDZ w Katowicach. Uczniowie w ramach projektu rozszerzą swoje kompetencje zawodowe w trakcie realizacji płatnych staży zawodowych w zakładach pracy, licznych kursów kwalifikacyjnych i szkoleń. Wzbogacenie bazy dydaktycznej o sprzęt specjalistyczny znajdujący się aktualnie w nowoczesnych zakładach pracy. Termin realizacji projektu od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 r. Wartość projektu 1576 488,00 (milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) . Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów. „Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy.”

Proponowane bezpłatne kursy w ramach projektu „Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy”:

 • Nowoczesne metody stylizacji włosów
 • Kurs perukarstwa
 • Kreatywne techniki koloryzacji włosów
 • Komputerowe projektowanie fryzur
 • Makijaż serwisowy
 • Kurs charakteryzacji
 • Kurs stylizacji paznokci
 • Kurs barmański
 • Kurs baristyczny
 • Kurs kelnerski
 • Kurs animatora czasu wolnego
 • Kurs event menager,
 • Możliwość zrobienia w ramach projektu kursu prawa jazdy kat. B ( 30 osób),
 • Kurs fotografii cyfrowej,
 • Kurs budowania przekazu filmowego,
 • Kurs grafiki komputerowej,
 • Kurs event menager.

 

 


 

 

Pliki do pobrania

PROJEKTY SZKOLNE