Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH | TECHNIKUM - po szkole podstawowej

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej,
 • wydruk wniosku z logowania w Vulcanie,
 • podanie o przyjęcie do szkoły(dostępne na stronie Internetowej i sekretariacie),
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (badania zapewnia szkoła),
 • trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem),
 • wpłacenie wpisowego na konto (dostępne w Sekretariacie Szkoły) po złożeniu podania o przyjęcie do szkoły.

Szkoła niepubliczna, czesne płatne 270zł miesięcznie przez 12 miesięcy w roku.

 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • 7.03.-20.06.2022 I nabór - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły;
 • 21.06.-12.08.2022 II nabór uzupełniający;
 • 20.06-21.07.2022 - dostarczenie  świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu.

Skierowania na badania będą wydawane przez szkołę w terminie od 20.06. do 30.06.2022.

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH 20.07.2022 (I nabór) oraz 12.08.2022 (II nabór).

 

Kierunki kształcenia dla młodzieży (cykl nauki 5 lat):
 • TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH ze spec. elementy wizażu
 • TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW z e- reklamą
 • TECHNIK HOTELARSTWA ze spec. turystyka biznesowa

 

Gwarantujemy w ramach projektu „Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy" | WNDRPSL.11.02.03-24-0306/18-001.

Projekt skierowany jest do młodzieży uczącej się w Technikum ZDZ Katowice. Celem projektu jest lepsze dopasowanie do rynku pracy 100 uczniów technikum ZDZ w Katowicach. Uczniowie w ramach projektu rozszerzą swoje kompetencje zawodowe w trakcie realizacji płatnych staży zawodowych w zakładach pracy, licznych kursów kwalifikacyjnych i szkoleń. Wzbogacenie bazy dydaktycznej o sprzęt specjalistyczny znajdujący się aktualnie w nowoczesnych zakładach pracy. Termin realizacji projektu od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 r. Wartość projektu 1576 488,00 (milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) . Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów. „Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy.”

Proponowane bezpłatne kursy w ramach projektu „Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy”:

 • Nowoczesne metody stylizacji włosów,
 • Kurs perukarstwa,
 • Kreatywne techniki koloryzacji włosów,
 • Komputerowe projektowanie fryzur,
 • Kurs barmański,
 • Kurs baristyczny,
 • Kurs animatora czasu wolnego,
 • Kurs event menager,
 • Kurs fotografii cyfrowej.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ ?

Nasze atuty:

- wysoka zdawalność  egzaminów zawodowych zewnętrznych,

- zapewniamy wysokowykwalifikowaną kadrę nauczycieli, specjalistów i instruktorów
   praktycznej nauki zawodu,

- atrakcyjne bezpłatne praktyki zawodowe,

- miła i serdeczna atmosfera,

- możliwość dostosowania metod i form pracy do indywidualnych potrzeb ucznia,

– współpraca z uczelniami wyższymi oraz pracodawcami (klasy patronackie),

- udział uczniów w konkursach oraz olimpiadach zawodowych i językowych,

- możliwość uzyskania stypendium Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowiach za dobre wyniki w nauce oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

- zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły w pracowniach wyposażonych
   w nowoczesny sprzęt, w oparciu o najnowszą wiedzę zawodową,

- organizujemy cykliczne szkolenia zawodowe z możliwością uzyskania dodatkowych  
  certyfikatów,

- zajęcia z NATIVE SPEAKEREM (j. hiszpański),

W ramach projektu europejskiego  „Więcej kompetencji  zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy” dla uczestników projektu realizujemy od roku szkolnego 2021/2022:

- płatne staże zawodowe,

- bezpłatne kursy zawodowe zwiększające kompetencje zawodowe absolwentów na  
   rynku pracy,

- profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe odpowiadające współczesnym
  wymaganiom.