Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH | TECHNIKUM - po szkole podstawowej

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej,
 • wydruk wniosku z logowania w Vulcanie,
 • podanie o przyjęcie do szkoły(dostępne na stronie Internetowej i sekretariacie),
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (badania zapewnia szkoła),
 • trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem),
 • wpłacenie wpisowego na konto (dostępne w Sekretariacie Szkoły) po złożeniu podania o przyjęcie do szkoły.

Szkoła niepubliczna, czesne płatne 350zł miesięcznie przez 12 miesięcy w roku.

 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • 7.03.-20.06.2024 I nabór - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły;
 • 21.06.-12.08.2024 II nabór uzupełniający;
 • 20.06-21.07.2024 - dostarczenie  świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu.

Skierowania na badania będą wydawane przez szkołę w terminie od 20.06. do 30.06.2024.

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH 20.07.2024 (I nabór) oraz 12.08.2024 (II nabór).

 

Kierunki kształcenia dla młodzieży (cykl nauki 5 lat):
 • TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH ze spec. elementy wizażu
 • TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW z e-reklamą
 • TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI ze spec. cukiernik z elementami nowoczesnego dekorowania

 


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

Nasze atuty:

 • wysoka zdawalność  egzaminów zawodowych zewnętrznych,
 • zapewniamy wysokowykwalifikowaną kadrę nauczycieli, specjalistów i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • atrakcyjne bezpłatne praktyki zawodowe,
 • miła i serdeczna atmosfera,
 • możliwość dostosowania metod i form pracy do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • współpraca z uczelniami wyższymi oraz pracodawcami (klasy patronackie),
 • udział uczniów w konkursach oraz olimpiadach zawodowych i językowych,
 • możliwość uzyskania stypendium Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowiach za dobre wyniki w nauce oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt, w oparciu o najnowszą wiedzę zawodową,
 • organizujemy cykliczne szkolenia zawodowe z możliwością uzyskania dodatkowych certyfikatów,
 • zajęcia z NATIVE SPEAKEREM (j. hiszpański),