REKRUTACJA 2019/2020

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
w roku szkolnym 2019/2020 prowadzi nabór na następujące kierunki:

- technik fotografii i multimediów z e- reklamą,

- technik hotelarstwa,

- technik usług fryzjerski z kwalifikacją AU.61 - kosmetyczną w ramach szkoły.

 

Co trzeba zrobić aby zapisać się na jeden z kierunków?
Wystarczy wybrać kierunek z I preferencji w systemie naborowym Vulcan lub wypełnić podanie w sekretariacie szkoły albo za pośrednictwem strony internetowej .

 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu:

tel./fax (32) 256-41-15 kom. 697 818 633

e-mail: s-katow1@zdz.katowice.pl


Technikum w Katowicach jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej

czesne wynosi 180.00 zł/miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy w roku).

Promocja!

Honorujemy także kartę dużej rodziny.

Warunki przyjęcia do naszej szkoły: 

  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu  8-klasisty szkoły podstawowej,
  • podanie o przyjęcie do szkoły,
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
  • wpłacenie wpisowego (50 zł) przyniesienie potwierdzenia wpłaty,
  • trzy fotografie (37x52 mm).

Gwarantujemy:

 

W roku szkolnym 2019/2020 kontynuujemy rekrutację na kierunki technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa. Nasi uczniowie co roku mają możliwość uczestniczyć w projektach Erasmus +, w ramach których wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Włoch i Hiszpanii we wszystkich kierunkach kształcenia. Wyjazd dla ucznia jest bezpłatny (szkoła z finansów projektu opłaca podróż, hotel, wyżywienie, oraz wypłaca kieszonkowe) uczeń zdobywa umiejętności językowe oraz doświadczenie zawodowe potwierdzone międzynarodowym dokumentem Europass.

 

Zespół Szkół w Katowicach
ul. Św. Jacka 3, 40-952 Katowice
tel.: 32 / 256-41-15; kom. 697 818 633
www: szkoly.katowice.zdz.pl
e-mail: s-katow1@zdz.katowice.pl

 

Rekrutację rozpoczynamy od 01.03.2019 roku

Technikum w Katowicach jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

Kierunki kształcenia dla młodzieży (cykl nauki 4 lata):

Zapisz się

Kierunki kształcenia dla młodzieży (cykl nauki 5 lata):

Zapisz się

Szkoła policealna (cykl nauki 4 semestry w systemie zaocznym):

Zapisz się

Pliki do pobrania