REKRUTACJA

Uwaga gimnazjaliści!!

Prosimy o logowanie sie w systemie Vulcan do 19.06.2017r.

https://slaskie.edu.com.pl/Punkt/

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 - Zapraszamy do naszych szkół

Zespół Szkół w Katowicach
ul. Św. Jacka 3, 40-952 Katowice
tel.: 32 / 256-41-15; kom. 697 818 633
www: szkoly.katowice.zdz.pl
e-mail: s-katow1@zdz.katowice.pl

 

Rekrutację rozpoczynamy od 01.03.2017 roku

Technikum w Katowicach jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

Kierunki kształcenia dla młodzieży (cykl nauki 4 lata):

Zapisz się

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

  1. świadectwo ukończenia gimnazjum,
  2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  3. podanie o przyjęcie do szkoły (na dole strony - pliki do pobrania)
  4. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
  5. wpłacenie wpisowego,
  6. trzy fotografie (37x52 mm)

Szkoła policealna (cykl nauki 4 semestry w systemie zaocznym):

Zapisz się

Pliki do pobrania