Fototechnik

Technik fotografii i multimediów (wcześniej: fototechnik) zajmuje się projektowaniem, realizacją i obróbką obrazu fotograficznego o różnym charakterze – fotografii reklamowych, reportażowych oraz innych. Efekty pracy technika fotografii i multimediów mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu reportaży prasowych, kampanii reklamowych i okolicznościowych, przygotowaniu materiałów do druku, tworzeniu prac multimedialnych na potrzeby internetu i nie tylko. Reprezentanci tego zawodu współpracują także z instytucjami państwowymi takimi, jak na przykład policja, czy archiwa. Ucząc się w naszej Szkole:
zdobędziesz tytuł zawodowego technika fotografii i multimediów
oraz uzyskasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje:

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

Przystąpisz do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu możesz kontynuować naukę na studiach.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik fotografii i multimediów powinien charakteryzować się:

zainteresowaniem fotografią
kreatywnością
wyczuciem kompozycji i estetyki obrazu
umiejętnościami technicznymi
umiejętności współpracy w grupie
organizacją pracy własnej i innych

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik fotografii i multimediów może podejmować pracę w:

studiach fotograficznych
agencjach wydawniczych
mediach
agencjach reklamowych
instytucjach państwowych – policja, archiwa
instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych
e-commerce

a także prowadzić własną działalność gospodarczą w formie usługowej, np. w zakresie fotografii ślubnej, okolicznościowej.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł zawodowy technika fotografii i multimediów, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.