Świat w obliczu zmian

11.05.2022

Wczoraj w ramach VI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych na GWSH nasi uczniowie prezentowali swoje fotografie będące interpretacją, odpowiedzią na tegoroczny temat przewodni seminarium tj. Świat w obliczu zmian.

Prace zostały zaprezentowane przez uczennicę klasy 3cg kierunku technik fotografii i multimediów Sandrę Jędrychowską. Poniżej komentarz do fotografii.

Ciągła zmienność jest charakterystyczną cechą współczesnego świata. Dotyka ona wielu dziedzin naszego życia, co ma wpływ na nasz sposób postrzegania świata. Działania człowieka mają tu kluczowe znaczenie. Pęd, w jakim żyjemy i konsumpcjonizm sprawiają, że nie mamy czasu na wnikliwą analizę i refleksję. Na naszych oczach zmienia się świat, przeżywamy skutki pandemii, wojny czy zmian klimatycznych.

Ta niestabilność pozostawia piętno, może całkowicie zmienić nas i nasze życie. Wszystko jest ze sobą połączone. Działania człowieka doprowadziły do wielu szkód w gospodarce i środowisku, a te z kolei mają negatywy wpływ na życie człowieka i jego dobrostan, choroby…, a nawet utrata życia na skutek katastrof naturalnych wynikających ze zmian klimatu.

Skutki pandemii wpłynęły na całe społeczeństwa, nie tylko w odniesieniu do ekonomii, ale zwłaszcza w ujęciu psychologicznym. Zamknięcie i izolacja mocno odbiły się na kondycji psychicznej dzieci i dorosłych, pracodawców i pracowników, nauczycieli i uczniów, ogólnie rzecz biorąc relacjach międzyludzkich. Nasiliły one poczucie samotności, wykluczenia czy bezsilności.

Wojna to kolejny element stanowiący naszą teraźniejszość, który mocno odciska swoje negatywne piętno. Daleko nie szukając, agresja Rosji na Ukrainę gwałtownie i szybko zmieniła nie tylko życie Ukraińców i ich kraj, ale również kraje sąsiadujące i potencjalnie zagrożone rozwinięciem konfliktu. Wojna wpłynęła na światową gospodarkę czy nastroje polityczne, powoduje przerażenie i strach wśród ludzi i całych społeczeństw.

Z drugiej strony w wyniku tej wojny oddolna inicjatywa społeczna pozwala na większy optymizm w odniesieniu do relacji międzyludzkich i niesie wiarę w to, że w obliczu najgorszego jesteśmy ze sobą.

Prezentowane fotografie są odpowiedzią, interpretacją, prezentacją postawy/nastrojów wobec tych zmian.