Cyfrowy nauczyciel-multimedia w nauczaniu

Tytuł projektu:         Cyfrowy nauczyciel-multimedia w nauczaniu

 

Działanie:                  PO WER

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

NR UMOWY POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023401

Okres:                        18 miesięcy

Wartość projektu:    167 966,95

Grupa docelowa:      24 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Katowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Cel projektu: 

Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nabycie nowych umiejętności i wiedzy przez nauczycieli w zakresie zastosowania nowych technologii w nauczaniu oraz zapoznanie się z nowym podejściem do pracy z uczniami ze specyficznymi problemami w uczeniu się.

 

Rezultaty projektu:

  • wzrost umiejętności zawodowych, zapoznanie z nowymi działaniami  w zakresie zastosowania nowych technologii w nauczaniu oraz pracy z uczniem z SPE, 
  • uzyskanie przez uczestników certyfikatów potwierdzających odbycie szkoleń zawodowych, które pozwolą na międzynarodową rozpoznawalność kwalifikacji i transfer kompetencji,
  • wzrost umiejętności językowych i  mobilności uczestników szkoleń zawodowych,
  • podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

 

Szkolenia dla nauczycieli zaplanowano w 3 turach – w każdej uczestniczy po 8 nauczycieli.

Miejsca szkoleń: Malaga/Hiszpania (2 wyjazdy-07.2017, 01.2018), Rimini/Włochy(jeden wyjazd-02.2018)

 

 

Kilka zdań na temat zastosowania metody WebQuest.

Pani Aleksandra Guzera przeprowadziła lekcje w klasie 3 hotelarskiej dzięki metodzie WebQuest. Poniżej materiały do pobrania z przeprowadzonej lekcji otwartej.

Temat lekcji: „Masaże jako usługa dodatkowa w hotelu”.

Spostrzeżenia Pani Aleksandry: Metoda się bardzo sprawdziła. Z moich obserwacji wynika, że uczniowie pracowali z zaangażowaniem i byli ciekawi, czego nowego się dowiedzą.  Byli skupieni na pracy, wręcz nią pochłonięci. Zasady wykonywania pracy dzięki tej metodzie były jasno i konkretnie sprecyzowane. Uczniowie wiedzieli, co mieli zrobić i jakie są zasady oceniania. Poszukiwali konkretnych informacji, co powodowało konieczność czytania ze zrozumieniem. Dowiedzieli się wielu nowych rzeczy, istotnych w pracy w hotelu. Myślę, że zostały zrealizowane cele zadania, a uczniowie zdobytą wiedzę zachowają na długo. Na koniec klasa zaprezentowała swoje prace, a ja później zadawałam im pytania. Z pewnością będę stosowała metodę WebQuest nie raz na lekcji. Przesyłam pracę uczniów.

 

Pliki do pobrania