Wykaz szkół i kierunków kształcenia - katowice

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Technikum

Fototechnik z innowacją e-sportową

50 zł

140 zł

Zapisz się

Technik hotelarstwa

50 zł

140 zł

Technik przemysłu mody

50 zł

140 zł

Technik usług fryzjerskich z kosmetyką i wizażem

50 zł

140 zł

Szkoła Policealna

Technik usług kosmetycznych

50 zł

170 zł

Zapisz się

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Projektowanie fryzur (A.23.)

50 zł

170 zł

Zapisz się

Rejestracja i obróbka obrazu (A.20.)

50 zł

170 zł

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19.)

50 zł

170 zł