Wykaz szkół i kierunków kształcenia - katowice

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Technikum

Technik fotografii i multimediów ze spec. e-reklama

50 zł

220 zł

Zapisz się

Technik hotelarstwa ze spec. turystyka biznesowa

50 zł

220 zł

Technik usług fryzjerskich ze specjalnością elementy wizażu

50 zł

220 zł