Technik fotografii i multimediów z e- reklamą

Zapisz się

Kierunek pod patronatem Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego.

   

Zawód: TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW z e- reklamą 343105

NOWOŚĆ – zajęcia dodatkowe z e- reklamy, dotyczące marketingu sprzedaży,
                      marketingu Internetowego, tworzenie stron internetowych, kreowania
                      własnej marki w Internecie, rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Porozumienie partnerskie z:

  • Fotosm - https://fotosm.pl/Przedmiotem porozumienia jest współpraca partnerska polegająca na możliwości odbywania praktyk zawodowych przez uczniów kierunku technik fotografii i multimediów w siedzibie Firmy. Przedmiotem porozumienia jest również możliwość doradcza i promocyjna.

 

JAK WYGLĄDA NAUKA NA KIERUNKU TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW Z E-REKLAMĄ?

Technik fotografii i multimediów to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Wykonuje: zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych.

 

JAKIE MAM PERSPEKTYWY PO UKOŃCZENIU SZKOŁY?

Możliwości zatrudnienia: laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe, przemysł fotooptyczny i optyczny, wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny, telewizja i wytwórnie filmowe.
Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności:
w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp. w agencjach fotograficznych i reklamowych.

 

NA CZYM OPIERA SIĘ PODSTAWOWE WYKSZTAŁCENIE ZDOBYTE NA KIERUNKU TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW Z E- REKLAMĄ?

Aby zdobyć tytuł technika fotografii i multimediów należy zdać egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

Zapisz się