Technik fotografii i multimediów z e- reklamą

Kierunek pod patronatem Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego.

   

Zawód: TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW z e- reklamą 343105

NOWOŚĆ – zajęcia dodatkowe z e- reklamy, dotyczące marketingu sprzedaży,
                      marketingu Internetowego, tworzenie stron internetowych, kreowania
                      własnej marki w Internecie, rozwijanie kompetencji cyfrowych.

W trakcie nauki dwie kwalifikacje zawodowe:
 AU.23.Rejestracja i obróbka obrazu;
 AU.25. Realizacja projektów multimedialnych.


Technik fotografii i multimediów to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Wykonuje: zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych.

Możliwości zatrudnienia: laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe, przemysł fotooptyczny i optyczny, wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny, telewizja i wytwórnie filmowe.
Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności:
w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp. w agencjach fotograficznych i reklamowych.