technik usług kosmetycznych - szkoła policealna

Zawód: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 514207

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
3) udzielania porad kosmetycznych;
4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Możliwości zatrudnienia:

  • w gabinetach odnowy biologicznej,
  • studiach wizażu i paznokci,
  • firmach kosmetycznych,
  • w gabinetach kosmetycznych,
  • gabinetach odnowy biologicznej,
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.