technik hotelarstwa

 • Zawód: technik hotelarstwa 422402

W trakcie nauki dwie kwalifikacje zawodowe:
TG.11.Planowanie i realizacja usług w recepcji,
TG.12.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

            Do podstawowych obowiązków technika hotelarstwa należy obsługa gości hotelowych, ponadto: planowanie, organizowanie usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych czy też gastronomicznych. Wykonując ten zawód należy wykonywać usługi hotelarskie lub też koordynować. Niejednokrotnie osoba zatrudniona w tym zawodzie ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich oraz nadzoruje ich promocję.

Możliwość zatrudnienia: 

 • w hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • zakładach uzdrowiskowych,
 • pensjonatach,
 • zajazdach,
 • gościńcach,
 • schroniskach,
 • kwaterach prywatnych,
 • a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej.
 • można również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.