technik hotelarstwa ze specjalnością turystyka biznesowa

Zapisz się

Kierunek pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego oraz GWSH.

                     

 

JAK WYGLĄDA NAUKA NA KIERUNKU TECHNIKHOTELARSTWA ? 

Do podstawowych obowiązków technika hotelarstwa należy obsługa gości hotelowych, ponadto: planowanie, organizowanie usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych czy też gastronomicznych. Wykonując ten zawód należy wykonywać usługi hotelarskie lub też koordynować. Niejednokrotnie osoba zatrudniona w tym zawodzie ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich oraz nadzoruje ich promocję.

JAKIE MAM PERSPEKTYWY PO UKOŃCZENIU SZKOŁY?

Możliwość zatrudnienia: 

 • w hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • zakładach uzdrowiskowych,
 • pensjonatach,
 • zajazdach,
 • gościńcach,
 • schroniskach,
 • kwaterach prywatnych,
 • a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej.
 • można również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

 

NA CZYM OPIERA SIĘ PODSTAWOWE WYKSZTAŁCENIE ZDOBYTE NA KIERUNKU TECHNIK HOTELARSTWA?

Aby zdobyć tytuł technika hotelarstwa należy zdać egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06 Realizacja usług w recepcji

 

Porozumienie partnerskie z:

 • Linie promowe UNITY LINE https://www.unityline.pl/
  Szkoła podpisała umowę obejmującą praktyki na promach dla naszych uczniów.
 • Quality Silesian Hote http://www.silesianhotel.pl/
  Przedmiotem porozumienia jest współpraca partnerska polegająca na możliwości odbywania praktyk zawodowych przez uczniów kierunku technik hotelarz, technik obsługi turystycznej w siedzibie Hotelu. Przedmiotem porozumienia jest również, możliwość doradcza i promocyjna pomiędzy Szkołą a Hotelem. W ramach współpracy Hotel oferuje Szkole pomoc w organizowaniu konkursów międzyszkolnych, wojewódzkich.
 • Business Service Galop https://kongresy.com.pl/
  Przedmiotem porozumienia jest współpraca partnerska polegająca na możliwości odbywania praktyk zawodowych przez uczniów kierunku technik hotelarz, technik obsługi turystycznej w siedzibie Firmy. Przedmiotem porozumienia jest również, możliwość doradcza i promocyjna pomiędzy Szkołą a Firmą.  W ramach współpracy Firma oferuje Szkole pomoc w organizowaniu konkursów międzyszkolnych, wojewódzkich.
 • Hotel Courtyard by Mariot https://www.marriott.com/hotels/katowice/ Przedmiotem porozumienia jest współpraca partnerska polegająca na możliwości odbywania praktyk zawodowych przez uczniów kierunku technik hotelarstwa w siedzibie Firmy. Przedmiotem porozumienia jest również możliwość doradcza i promocyjna.

 

 Zapisz się