technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

 

Technikum Hotelarskie w Katowicach  jest szkołą młodzieżową, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Uczniowie w trakcie nauki w szkole zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, w klasie drugiej  - T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji  i w klasie czwartej kwalifikację  T.12 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, po których uzyskaniu uczniowie otrzymują tytuł Technika Hotelarstwa . W trakcie nauki nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w renomowanych hotelach w kraju i za granicą w ramach projektów Erasmus +, obecnie we Włoszech i Hiszpanii. Praktyki są bezpłatne i dają możliwość podwyższenia kompetencji zawodowych.

Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego organizując dodatkowe fakultety z przedmiotów egzaminacyjnych.

Nasi uczniowie wyjeżdzają na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus + - praktyki wiosną 2016 roku w Rimini we Włoszech ( projekt Buongiorno ).

 

 

Podstawowe informacje o szkole:

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

 

Cykl kształcenia wynosi 4 lata

 

System zajęć stacjonarny

 

Mozliwość zdobycia dwóch  kwalifikacji w zawodzie Technik Hotelarstwa  ( T.11 i T.12 )

 

 

 

Zapisy osobiste  (w sekretariacie szkoły w Katowicach, ul Św. Jacka 3, boczna uliczka obok głównego budynku ZDZ). 

Istnieje mozliwość przesłania wypełnionego podania droga elektroniczną, lecz dokumenty należy uzupełnić osobiście. 

 

 

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
 • wpłacenie wpisowego,
 • trzy fotografie (37x52 mm).

  

Gwarantujemy:

 

 • komfortowy, bezpieczny i monitorowany budynek w centrum miasta 
 • małe zespoły klasowe, przyjazną atmosferę 
 • doskonałe przygotowanie do zawodu,
 • stypendia za dobre wyniki w nauce 
 • naukę trzech języków obcych do wyboru (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego),
 • naukę w nowocześnie wyposażonych pracowniach z pełnym wyposażeniem multimedialnym 
 • bogatą bibliotekę wraz z podręcznikami 
 • praktyki w renomowanych hotelach w kraju oraz w UE ( zajęcia praktyczne odbywać sie będą w hotelu Angelo by Vienna Haus, Ibis Hotel, hotel Campanille oraz Hotel Trzy Stawyw Katowicach- wszystkie w pobliżu szkoły),
 • zdawanie egzaminów na miejscu w szkole. 
 • ciekawe zajęcia dodatkowe: kurs wizażu, fotografii, języka hiszpańskiego, włoskiego 
 • zajęcia na siłowni 
 • bezpłatny, szybki internet - wi-fi 
 • tablety dla uczniów za wysoką frekwencję 

 

Wybrałeś/aś zawód w którym chcesz się uczyć? Szukacz ciekawego kierunku kształcenia, zawodu z przyszłością? Szukasz szkoły blisko miejsca zamieszkania? Zadbaj o swoje wykształcenia i wybierz zawód który pomoże Ci się odnaleźć na rynku pracy!

 

 

Poniżej zamieszczamy krótki opis zawodu, może to będzie Twój zawód?

   

 

Opis zawodu technik hotelarstwa:

 

Do podstawowych obowiązków technika hotelarstwa należy obsługa gości hotelowych, a co za tym idzie: planowanie, organizowanie usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych czy też gastronomicznych. Wykonując ten zawód należy wykonywać usługi hotelarskie lub też koordynować. Niejednokrotnie osoba zatrudniona w tym zawodzie ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich oraz nadzoruje ich promocję.

 

 

Środowisko pracy:

 

Są to przeważnie pomieszczenia zamknięte, zajmujące się obsługą hotelarską. Częsty kontakt z ludźmi.

 

 

Predyspozycje do wykonywania tego zawodu:

 

 • znajomość języka obcego;
 • zainteresowania językowe, kulturowe, prawne, ekonomiczne, marketingowe;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, umiejętność wysławiania się;
 • wysoki poziom aktywności;
 • podzielność uwagi, refleks;
 • operatywność;
 • życzliwość.

 

Przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu:

 

 • znaczne zaburzenia układów: nerwowego, kostno – stawowego;
 • niedosłuch;
 • wady wymowy;
 • zaburzenia równowagi;
 • wady wzroku nieskorygowane szkłami.

 

Możliwość zatrudnienia:

 

 • w hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • zakładach uzdrowiskowych,
 • pensjonatach,
 • zajazdach,
 • gościńcach,
 • schroniskach,
 • kwaterach prywatnych,
 • a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej.

Można również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

  

 

 

 

  UWAGA!!!

 

W ramach uczęszczania do szkoły można uzyskać STYPENDIUM za bardzo dobre wyniki w nauce fundowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, a także ubiegać się o stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

 

JEŚLI MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE SZKOŁY

ZADZWOŃ

 

tel. 32 / 256-41-15; kom. 697 818 633

 

LUB NAPISZ 

e-mail:  s-katow1@zdz.katowice.pl

 

Więcej na http://www.zdz.katowice.pl/wybor-zawodu,2,2,5330,5330,0  

 

Przyjdź, zobacz, zostań naszym UCZNIEM 

ZAPRASZAMY