Technikum

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach prowadzi nabór na następujące kierunki:

technik przemysłu mody – NOWOŚĆ!! - Zapisz się

fototechnik z innowacją e-sportową - Zapisz się

technik hotelarstwa - Zapisz się

Technik usług fryzjerskich z kosmetyką i wizażem - Zapisz się

Co trzeba zrobić aby zapisać się na jeden z kierunków? wystarczy wybrać kierunek z I preferencji w systemie naborowym vulcan lub wypełnić podanie w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 32 256 41 15

Technikum w Katowicach jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej czesne wynosi 140.00 zł/miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy w roku). Promocja! Przy Wpłacie z góry za cały rok nauki - 1 miesiąc gratis. Honorujemy także kartę dużej rodziny uprawniającą do 25 % zniżki).

 

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
 • wpłacenie wpisowego,
 • trzy fotografie (37x52 mm).

 

Gwarantujemy:

 • komfortowy, bezpieczny i monitorowany budynek w centrum miasta,
 • małe zespoły klasowe, przyjazną atmosferę,
 • doskonałe przygotowanie do zawodu,
 • stypendia za dobre wyniki w nauce,
 • naukę dwóch języków obcych (angielskiego, hiszpańskiego),
 • naukę w nowocześnie wyposażonych pracowniach z pełnym wyposażeniem multimedialnym,
 • bogatą bibliotekę wraz z podręcznikami,
 • praktyki w fotolabach, zakłądach fryzjerskich, hotelach w kraju oraz w UE,
 • zdawanie egzaminów na miejscu w szkole,
 • ciekawe zajęcia dodatkowe: kurs wizażu, fotografii, języka hiszpańskiego, włoskiego,
 • zajęcia na siłowni
 • bezpłatny, szybki Internet - wi-fi

Technikum Fryzjerskie oferuje uczniom: dwa zawody technika usług fryzjerskich i kosmetycznych. 

Jest to szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej, odpłatna 140zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku (za wakacje nie wnosi się opłaty). Nasza szkoła przygotowuje młodzież zarówno do egzaminu zawodowego jak i do matury. Od września 2014 roku wprowadzamy dodatkowo możliwość uzyskania kwalifikacji A.61 z zawodu technik usług kosmetycznych w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w klasie III.

Nasi wychowankowie uczestniczą i zajmują czołowe lokaty w wielu konkursach i pokazach fryzjerskich a także jako wolontariusze wykonują usługi fryzjerskie m.in w domach dziecka. Ponadto od kilku lat szkoła sama organizuje konkursy fryzjerskie.

 

NASZĄ KADRĘ DYDAKTYCZNĄ I INSTRUKTORSKĄ STANOWIĄ WYKŁADOWCY WYŻSZYCH UCZELNI, WŁAŚCICIELE, PRACOWNICY RENOMOWANYCH SALONÓW FRYZJERSKICH, ZNANI STYLIŚCI I WIZAŻYŚCI.

Nasza szkoła gwarantuje doskonałe przygotowanie do zawodu, w trakcie zajęć z pracowni uczniowie wykonują STRZYŻENIE, UKŁADANIE FRYZUR, FARBOWANIE ORAZ INNE ZABIEGI FRYZJERSKIE PRZYJMUJĄC KLIENTÓW A NIE TYLKO PRACUJĄC NA GŁÓWKACH TRENINGOWYCH. Na zajęciach z kosmetyki pielęgnacja twarzy, wizaż, stylizacja, zabiegi wykonywane na sobie lub na zaproszonych klientach. Naukę w naszych nowocześnie wyposażonych pracowniach; fryzjerskiej, kosmetycznej oraz wizażu.

W trakcie nauki w szkole, odbywasz zajęcia z zakresu technika usług kosmetycznych "wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy" (A.61) i w klasie III uzyskujesz po zdaniu egzaminu pierwszą kwalifikację (w ramach czesnego) jeszcze będąc uczniem szkoły.

 

Od września 2017 roku wprowadzamy dla chętnych uczniów innowację pedagogiczną klasę fototechnika z e-sportem. Sporty elektroniczne to rywalizacja za pomocą komputera czy konsoli i gier video w trybie multiplayer (czyli z innymi użytkownikami) za pośrednictwem połączenia internetowego lub sieciowego -LAN. Założeniem innowacji obok wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu e-sportu, jest kształtowanie w nich niezbędnych cech zdyscyplinowania, stanowczości i konsekwencji w działaniu, zaradności i odwagi, orientacji w terenie (mapie) oraz spokoju i opanowania szczególnie w ekstremalnych sytuacjach.

Jako działanie innowacyjne wprowadza się do programu nauczania w klasie technikum na kierunku fototechnik dodatkowy obowiązkowy przedmiot pod nazwą trening e-sportowy, jest to przedmiot kierunkowy, na który przewidziano 2 godziny tygodniowo w całym cyklu kształcenia. Zajęcia będą realizowane w oparciu o program autorski. Autor innowacji od 14 lat związany jest z e-sportem, współtworzył oraz prowadził m.in. drużyny sportów elektronicznych takie jak; Betsson Voodoo Gaming czy Frag eXecutors, stworzył Adversa-Esport, jest jednym z pomysłodawców oraz współtwórców pierwszych w Polsce i w europie klas o profilu e-sportowym. Każdy uczeń będzie grał pod okiem wyspecjalizowanego trenera, którego celem jest wychwycenie cennych predyspozycji osobowych każdego gracza i objecie go profesjonalnym treningiem. Będziemy kształtować pasję i wskazywać właściwy rozwój skutecznie chroniąc od uzależnienia internetowego. Szkoła będzie wskazywać osoby, których predyspozycje pozwolą na podjęcie profesjonalnego szkolenia i właściwego trybu życia  umieszczając je w Adversa Gaming Hause !

Chcesz uczyć się i rozwijać pasję, zapraszamy na kierunek fototechnik do klasy e-sportowej !

Prowadzimy równiez nabór na kierunek technik hotelarstwa. Technikum Hotelarskie w Katowicach  jest szkołą młodzieżową, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Uczniowie w trakcie nauki w szkole zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, w klasie drugiej  - T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji  i w klasie czwartej kwalifikację  T.12 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, po których uzyskaniu uczniowie otrzymują tytuł Technika Hotelarstwa . W trakcie nauki nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w renomowanych hotelach w kraju i za granicą w ramach projektów Erasmus +, obecnie we Włoszech i Hiszpanii. Praktyki są bezpłatne i dają możliwość podwyższenia kompetencji zawodowych.

Zapraszamy na kierunek technik przemysłu mody.

 Zawód technik przemysłu mody jest zawodem przyszłości. Na rynku pracy brakuje specjalistów z tej dziedziny.

Kończąc kierunek technik przemysłu mody nabędziesz umiejętności w:

- projektowaniu odzieży

- obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;

- opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;

- wytwarzania wyrobów odzieżowych;

- organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;

- prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

 

Sylwetki absolwenta:

Zawód: technik przemysłu mody 311941

W trakcie nauki dwa egzaminy przed OKE na kwalifikacje A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych; A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Zawód technik przemysłu mody jest zawodem przyszłości. Na rynku pracy brakuje specjalistów z tej dziedziny. Kończąc kierunek technik przemysłu mody nabędziesz umiejętności w:

 • projektowaniu odzież,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
 • wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

Zawód: fototechnik z innowacją e-sportową 343104

W trakcie nauki dwa egzaminy przed OKE na kwalifikacje A.20.Rejestracja i obróbka obrazu; A.25.Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Fototechnik wykonuje: zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych.

Możliwości zatrudnienia:laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe, przemysł fotooptyczny i optyczny, wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny, telewizja i wytwórnie filmowe. Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności : w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp. w agencjach fotograficznych i reklamowych.

Zawód: technik usług fryzjerskich z kosmetyką i wizażem 514105

W trakcie nauki dwa egzaminy przed OKE na kwalifikacje A.19.Wykonywanie zabiegów fryzjerskich; A.23 Projektowanie fryzur.

Do obowiązków technika usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Fryzjer dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi modę i techniki fryzjerskie, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne, korzysta z technik komputerowych. W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna, precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich

Możliwość zatrudnienia: zakłady i salony fryzjerskie, charakteryzatornie, plany filmowe, teatry opery, filharmonie, zakłady wykonujące peruki, tresy, własna działalnośc gospodarcza - Ty możesz zostać właścicelem salonu!

Zawód: technik hotelarstwa 422402

W trakcie nauki dwa egzaminy przed OKE na kwalifikacje T.11.Planowanie i realizacja usług w recepcji, T.12.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Do podstawowych obowiązków technika hotelarstwa należy obsługa gości hotelowych, a co za tym idzie: planowanie, organizowanie usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych czy też gastronomicznych. Wykonując ten zawód należy wykonywać usługi hotelarskie lub też koordynować. Niejednokrotnie osoba zatrudniona w tym zawodzie ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich oraz nadzoruje ich promocję.

Możliwość zatrudnienia: w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych,  a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej. można również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

 

ZAPISZ SIĘ