Technikum

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach prowadzi nabór na następujące kierunki:

technik przemysłu mody – NOWOŚĆ!! - Zapisz się

fototechnik - Zapisz się

technik hotelarstwa - Zapisz się

Technik usług fryzjerskich - Zapisz się

Co trzeba zrobić aby zapisać się na jeden z kierunków? wystarczy wybrać kierunek z I preferencji w systemie naborowym vulcan lub wypełnić podanie w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 32 256 41 15

Technikum w Katowicach jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej czesne wynosi 140.00 zł/miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy w roku). Promocja! Przy Wpłacie z góry za cały rok nauki - 1 miesiąc gratis. Honorujemy także kartę dużej rodziny uprawniającą do 25 % zniżki).

 

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
 • wpłacenie wpisowego,
 • trzy fotografie (37x52 mm).

 

Gwarantujemy:

 • komfortowy, bezpieczny i monitorowany budynek w centrum miasta,
 • małe zespoły klasowe, przyjazną atmosferę,
 • doskonałe przygotowanie do zawodu,
 • stypendia za dobre wyniki w nauce,
 • naukę dwóch języków obcych (angielskiego, hiszpańskiego),
 • naukę w nowocześnie wyposażonych pracowniach z pełnym wyposażeniem multimedialnym,
 • bogatą bibliotekę wraz z podręcznikami,
 • praktyki w fotolabach, zakłądach fryzjerskich, hotelach w kraju oraz w UE,
 • zdawanie egzaminów na miejscu w szkole,
 • ciekawe zajęcia dodatkowe: kurs wizażu, fotografii, języka hiszpańskiego, włoskiego,
 • zajęcia na siłowni
 • bezpłatny, szybki Internet - wi-fi

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczynamy kształcenie na kierunku technik przemysłu mody, kontynuujemy rekrutację na kierunki fototechnik, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa. Nasi uczniowie co roku mają możliwość uczestniczyć w projektach Erasmus +, w ramach których wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Włoch i Hiszpanii we wszystkich kierunkach kształcenia. Wyjazd dla ucznia jest bezpłatny (szkoła z finansów projektu opłaca podróż, hotel, wyżywienie, oraz wypłaca kieszonkowe) uczeń zdobywa umiejętności językowe oraz doświadczenie zawodowe potwierdzone międzynarodowym dokumentem Europass. Zapraszamy do zakładki projektu aby zobaczyć relację uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym wyjechali do Włoch w ramach projektu „Włochy w obiektywie” i „Boungiorno fryzjerzy i hotelarze na start”.

Zajęcia będą przeprowadzane w specjalistycznej pracowni krawieckiej, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, mistrzów w zawodzie. Poniżej parę fotografii bazy oraz autorskie projekty instruktora krawiectwa.

    

       

 

Sylwetki absolwenta:

Zawód: technik przemysłu mody 311941

W trakcie nauki dwa egzaminy przed OKE na kwalifikacje A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych; A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Zawód technik przemysłu mody jest zawodem przyszłości. Na rynku pracy brakuje specjalistów z tej dziedziny. Kończąc kierunek technik przemysłu mody nabędziesz umiejętności w:

 • projektowaniu odzież,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
 • wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

Zawód: fototechnik 343104

W trakcie nauki dwa egzaminy przed OKE na kwalifikacje A.20.Rejestracja i obróbka obrazu; A.25.Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Fototechnik wykonuje: zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych.

Możliwości zatrudnienia:laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe, przemysł fotooptyczny i optyczny, wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny, telewizja i wytwórnie filmowe. Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności : w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp. w agencjach fotograficznych i reklamowych.

Zawód: technik usług fryzjerskich 514105

W trakcie nauki dwa egzaminy przed OKE na kwalifikacje A.19.Wykonywanie zabiegów fryzjerskich; A.23 Projektowanie fryzur.

Do obowiązków technika usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Fryzjer dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi modę i techniki fryzjerskie, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne, korzysta z technik komputerowych. W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna, precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich

Możliwość zatrudnienia: zakłady i salony fryzjerskie, charakteryzatornie, plany filmowe, teatry opery, filharmonie, zakłady wykonujące peruki, tresy, własna działalnośc gospodarcza - Ty możesz zostać właścicelem salonu!

Zawód: technik hotelarstwa 422402

W trakcie nauki dwa egzaminy przed OKE na kwalifikacje T.11.Planowanie i realizacja usług w recepcji, T.12.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Do podstawowych obowiązków technika hotelarstwa należy obsługa gości hotelowych, a co za tym idzie: planowanie, organizowanie usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych czy też gastronomicznych. Wykonując ten zawód należy wykonywać usługi hotelarskie lub też koordynować. Niejednokrotnie osoba zatrudniona w tym zawodzie ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich oraz nadzoruje ich promocję.

Możliwość zatrudnienia: w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych,  a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej. można również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

 

ZAPISZ SIĘ