technik usług fryzjerskich z kosmetyką i wizażem

Kierunek pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego oraz GWSH.

                     

Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105
Dodatkowe zajęcia z kosmetyki.

Porozumienie partnerskie z:

  • Firmą Fale Loki Koki http://falelokikoki.pl/ Szkoła podpisała umowę obejmującą praktyki na promach dla naszych uczniów.
  • Stepień Fryzjerstwo i kosmetyka http://www.stepienkosmetyka.pl/
    Przedmiotem porozumienia jest współpraca partnerska polegająca na możliwości odbywania praktyk zawodowych przez uczniów kierunku technik usług fryzjerskich w siedzibie Firmy. Przedmiotem porozumienia jest również możliwość doradcza i promocyjna. W ramach współpracy Firma oferuje Szkole pomoc w organizowaniu konkursów międzyszkolnych, wojewódzkich

W trakcie nauki dwie kwalifikacje zawodowe:
AU.21.Wykonywanie zabiegów fryzjerskich;
AU.26  Projektowanie fryzur.

Do obowiązków technika usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Fryzjer dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi modę i techniki fryzjerskie, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne, korzysta z technik komputerowych.

W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność
do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna, precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich.

Możliwość zatrudnienia:

  • zakłady i salony fryzjerskie,
  • charakteryzatornie,
  • plany filmowe, teatry opery, filharmonie,
  • zakłady wykonujące peruki, tresy,

własna działalność gospodarcza