technik usług fryzjerskich ze specjalnością elementy wizażu

Zapisz się

Kierunek pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego oraz GWSH.

                     

Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105


Dodatkowe zajęcia z wizażu. Możliwość przystąpienia do kwalifikacji zawodowej FRK.04. WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH

Porozumienie partnerskie z:

  • Firmą Fale Loki Koki http://falelokikoki.pl/ Szkoła podpisała umowę obejmującą praktyki na promach dla naszych uczniów.
  • Stepień Fryzjerstwo i kosmetyka http://www.stepienkosmetyka.pl/
    Przedmiotem porozumienia jest współpraca partnerska polegająca na możliwości odbywania praktyk zawodowych przez uczniów kierunku technik usług fryzjerskich w siedzibie Firmy. Przedmiotem porozumienia jest również możliwość doradcza i promocyjna. W ramach współpracy Firma oferuje Szkole pomoc w organizowaniu konkursów międzyszkolnych, wojewódzkich
  • Teatr Rozrywki https://www.teatr-rozrywki.pl/  W związku z nawiązaniem współpracy od nowego roku szkolnego starujemy z dodatkowymi zajęciami z perukarstwa i charakteryzacji. Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów Teatru Rozrywki.

NA CZYM POLEGAJĄ ZAJĘCIA ZE SPEZJALIZACJI ELEMENTY WIZAŻU ?

Od roku szkolnego 2015/2016 wprowadzono specjalizację kosmetyczną. Jest ona doskonałym uzupełnieniem kierunku wiodącego i poszerza zakres wiedzy o tematykę związaną z pielęgnacją twarzy. Zajęcia praktyczne z zakresu fryzjerstwa oraz kosmetyki odbywają się w wyposażonych w podstawowy sprzęt i materiały pracowniach zawodowych. Uczniowie mają możliwość przygotowania i udziału w konkursach fryzjerskich i kosmetycznych.

JAKIE MAM PERSPEKTYWY PO UKOŃCZENIU SZKOŁY? 

Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług, czyli wśród klientów. Technicy usług fryzjerskich należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnie przygotowanych techników usług fryzjerskich, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej.

JAK WYGLĄDA NAUKA NA KIERUNKU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH? 

Do obowiązków technika usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Fryzjer dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi modę i techniki fryzjerskie, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne, korzysta z technik komputerowych.

W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność
do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna, precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich.

NA CZYM OPIERA SIĘ PODSTAWOWE WYKSZTAŁCENIE ZDOBYTE NA KIERUNKU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH?

Aby zdobyć tytuł technika usług fryzjerskich należy zdać egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

FRK. 01. Wykonywanie usług fryzjerskich.
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

Zapisz się