technik obsługi turystycznej

Kierunek pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego oraz GWSH.

                     

Zawód: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - 422103

Kwalifikacje:

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji,

TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Porozumienie partnerskie z:

UNITY LINE - linie promowe https://www.unityline.pl/ Szkoła podpisała umowę obejmującą praktyki na promach dla naszych uczniów.

Travel Caffe http://travelcaffe.pl/  Przedmiotem porozumienia jest współpraca partnerska polegająca na możliwości odbywania praktyk zawodowych przez uczniów kierunku technik obsługi turystycznej w siedzibie Firmy. Przedmiotem porozumienia jest również możliwość doradcza i promocyjna. W ramach współpracy Firma oferuje Szkole pomoc w organizowaniu konkursów międzyszkolnych, wojewódzkich.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania działalności turystycznej;
2) organizowania imprez i usług turystycznych;
3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
4) rozliczania imprez i usług turystycznych.

Możliwości zatrudnienia:

  • biura podróży,
  • punkty informacji turystycznej,
  • przewodnik, pilot wycieczek,
  • urzędy administracji na stanowiskach zajmujących się organizacją i promocją turystyki danego regionu,
  • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia:
Absolwent kształcenia w zawodzie Technik obsługi turystycznej po potwierdzeniu kwalifikacji TG.12., TG.15. oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik hotelarstwa.