technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

 

Kierunek technik obsługi turystycznej jest prowadzony w ramach Technikum Hotelarskiego w Katowicach w systemie stacjonarnym. Cykl kształcenia wynosi 4 lata. Istnieje możliwość uzyskania stypendium za dobre wyniki w nauce.

 

NASI UCZNIOWIE WYJEŻDŻAJĄ NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI, GDZIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z PRACĄ W DANYM ZAWODZIE W INNYM KRAJU!

Dowiedz się więcej

 

 

 

Więcej ważnych informacji o szkole

 

 

Gwarantujemy:

 

 

 

Wybrałeś/aś zawód w którym chcesz się uczyć? Szukacz ciekawego kierunku kształcenia, zawodu z przyszłością? Szukasz szkoły blisko miejsca zamieszkania? Zadbaj o swoje wykształcenia i wybierz zawód który pomoże Ci się odnaleźć na rynku pracy!

 

Poniżej zamieszczamy krótki opis zawodu, może to będzie Twój zawód?

 

 

Opis zawodu technik obsługi turystycznej:

 

Do podstawowego zakresu obowiązków technika obsługi turystycznej należy koordynacja i nadzór realizacji obsługi turystycznej, analiza rynku turystycznego oraz zbieranie informacji na temat infrastruktury turystycznej. Ponad to badanie popytu oraz kreowanie podaży usług turystycznych.  Pracując w tym zawodzie tworzy się oferty turystyczne, zbiera informacje o dostępności, kosztach, różnych typach transportu i zakwaterowania, dostosowanych do wymagań określonych klientów. Technik obsługi turystycznej załatwia i potwierdza rezerwacje biletowe i hotelowe, powierza nadzór nad realizacją imprez pilotom wycieczek, przewodnikom lub innym osobom do tego uprawionym. W zakresie obowiązków zawiera się również informowanie klientów o warunkach uczestnictwa, programie i jakości oferowanych usług, a także możliwości i zasadach wykupienia dodatkowych świadczeń, udzielania zniżek i innych interesujących turystów zagadnieniach. Technik obsługi turystycznej wydaje klientom bilety, poświadczenia i pobiera opłaty, jak również pomaga w otrzymywaniu niezbędnych poświadczeń i dokumentów podróżnych. 

 

 

Środowisko pracy:

 

Są to przeważnie pomieszczenia zamknięte, biura obsługi turystycznej. Częsty kontakt z ludźmi.

 

Predyspozycje do wykonywania tego zawodu:

 

 • zainteresowania językowe, kulturowe, prawne, ekonomiczne, marketingowe;
 • znajomość języka obcego;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, umiejętność wysławiania się;
 • wysoki poziom aktywności;
 • podzielność uwagi, refleks;
 • operatywność;
 • życzliwość.

 

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

 

 • wady wymowy, słuchy, wzroku,
 • słaba wytrzymałość fizyczna,
 • choroby skóry rąk,
 • omdlenia zaburzenia równowagi, zawroty głowy,
 • zaburzenia psychiczne.

 

Możliwość zatrudnienia:

 

 • biura podróży,
 • punkty informacji turystycznej,
 • hotele,
 • schroniska,
 • firmy zajmujące się organizacją i obsługą ruchu turystycznego
 • własna działalność gospodarcza - Ty możesz zostać właścicelem biura podróży!

 

 

Opłaty związane z kształceniem na tym kierunku wynoszą:

 

Wpisowe 50 zł

 

Czesne  140 zł

 

(czesne płatne 10 miesięcy w roku, 10 miesiąc gratis jeśli wpłacisz za 9 miesięcy od razu)

 

 

Przyjdź, zobacz, zostań naszym UCZNIEM!

 

ZAPRASZAMY

 

Technikum Hotelarskie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wchodzi w skład Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

ZDZ Katowice prowadzi wiele szkół na terenie śląska i małopolski na różnych poziomach nauczania i w różnych kierunkach kształcenia. ZDZ Katowice to najstarsza śląska firma oświatowa, z ponad 85-letnią tradycją! Takiego doświadczenia i tradycji na Śląsku nie ma nikt inny!

 

Zaufaj sprawdzonej szkole!

 

ZDZ Katowice Zawsze blisko!