Podpisanie Patronatu z Politechniką Śląską

26.01.2018

Podpisanie porozumienia o współpracy.

 

            W celu popularyzacji kształcenia w uczelni technicznej, w porozumieniu z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej z siedzibą w Katowicach zadeklarował możliwość nieodpłatnej realizacji różnych form zajęć dydaktycznych dla uczniów i objęcie patronatem klas prowadzących kształcenie w zawodach technik fotografii i multimediów.

             Ponadto nasi uczniowie pozostałych kierunków technik hotelarstwa oraz technik usług fryzjerskich mają możliwość korzystania  z nieodpłatnych form zajęć dydaktycznych oraz uczestniczenia w wykładach, imprezach sportowo- rekreacyjnych. Wydział deklaruje możliwość organizacji zawodów sportowych o puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii.