Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

     A.61 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

     A.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, dłoni i stóp

     A.61+A.62+wykształcenie conajmniej średnie = technik usług kosmetycznych

 

     Czas trwania: A.61 - 1 rok, A.62 - 1 rok

     Wpisowe: 50 zł miesięcznie

     Czesne: 180 zł miesięcznie
     W ramach czesnego gwarantujemy dostęp do bezpłatnych materiałów.

     Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w piatki (od 16.00) oraz w soboty i niedziele.

Przyjdź, zobacz, zapisz się na kurs! ZAPISZ SIĘ


TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

     A.19 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

     A.23 - Projektowanie fryzur

     A.19+A.23+wykształcenie conajmniej średnie = technik usług fryzjerskich


     Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w piatki (od 16.00) oraz w soboty i niedziele.

     Po ukończeniu nauki słuchacz m. in.:

  • wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów z wykorzystaniem odpowiednich technik i preparatów, uwzględniając indywidualne cechy urody oraz fryzury klienta;
  • projektuje różne rodzaje fryzur damskich i męskich i zestawienia kolorystyczne we fryzurze;
  • dobiera proporcje poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy;
  • dobiera dodatki fryzjerskie;
  • planuje działania marketingowe i sporządza kalkulacje kosztów świadczonych usług.

     Po zakończeniu kursu słuchacz może znaleźć zatrudnienie w salonach i zakładach fryzjerskich, w charakteryzatorniach – w teatrze, telewizji, na planie        filmowym, w pracowniach i zakładach perukarskich. Jest także przygotowany do prowadzenia własnego salonu lub zakładu fryzjerskiego.

     Czas trwania: A.19 - około 1,5 roku, A.23 ok 6 miesięcy.

     Czesne: 170 złotych miesięcznie.

     W ramach czesnego gwarantujemy dostęp do bezpłatnych materiałów.


     Uzyskanie kwalifikacji A.19 daje zawód fryzjera (tak jak po 3 letniej szkole zawodowej).

Przyjdź, zobacz, zapisz się na kurs! ZAPISZ SIĘ


TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

     A.20 - Rejestracja i obróbka obrazu

     A.25 - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

     Uzyskanie kwalifikacji A.20 daje zawód fotografa!

     A.20+A.25+wykształcenie średnie= fototechnik.

Przyjdź, zobacz, zapisz się na kurs! ZAPISZ SIĘ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

W miejsce szkół dla dorosłych reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła września 2012 do systemu edukacji zawodowej nową formę kształcenia, a mianowicie kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). W ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych osoby dorosłe (ukończone 18 lat) będą mogły uzyskać 252 kwalifikacje, które są wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zawody te będzie można uzyskać bez względu na dotychczasowe wykształcenie. (Rozporządzenie MEN z dn. 23 stycznia 2011).

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to:

  • program nauczania uwzględniający podstawę programową MEN;
  • możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego z danej specjalizacji po ukończeniu kursu;
  • możliwość uzyskania zaświadczenia po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu;
  • możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje, a po jego zdaniu otrzymanie od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
  • zdobywanie (jednej, dwóch, nawet trzech) kwalifikacji na danym kierunku oraz po wykazaniu wykształcenia średniego możliwość na uzyskanie tytułu technika.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające te kwalifikacje. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3, czyli ukończenie kolejnych kursów i zdanie po każdym egzaminu) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem – dyplomem z tytułem technika, tytułem zawodowym.

Kursowe formy kształcenia umożliwiają łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu lub a nawet kilku zawodów tym samym więcej niż jednego tytułu technika. Dlatego osoby pracujące, a chcące zmienić zawód, albo rozpoczynające studia po liceum, czy też chcące poszerzyć swoje kwalifikacje mogą zrobić to w sposób stosunkowo krótki. Od nich zależy dobór odpowiedniego wariantu!

 

W naszym Zespole Szkół można uzyskać kwalifikacje zawodowe ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w nastepujacych kwalifikacjach: