HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU MODA NA SUKCES – SUKCES W PRAKTYCE

28.09.2017

HARMONOGRAM
DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU MODA NA SUKCES – SUKCES W PRAKTYCE
1. lipiec 2017 Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy z Narodową Agencją. Dyrektor/Prezes ZDZ Katowice
2. wrzesień 2017 Ogłoszenie regulaminu rekrutacji i dostępności do projektu (facebook, strona internetowa szkoły, gabloty) koordynator projektu, komisja rekrutacyjna
3. wrzesień 2017 Rekrutacja i ankietowanie (ankieta wstępna) uczniów do projektu.
- koordynator projektu, komisja rekrutacyjna
4. październik 2017/styczeń 2019 Rozpoczęcie działań dotyczących przygotowania kulturowo - językowego i pedagogicznego oraz spotkania z rodzicami. Dyrektor szkoły, koordynator projektu
5. październik 2017/wrzesień
2018. Zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia dla uczestników.
Koordynator projektu
6. luty 2018 Wizyta kontrolna u partnerów przyjmujących. Dyrektor szkoły, koordynator projektu
7. maj 2018/
marzec 2019 Wyjazd uczniów na praktyki i ewaluacja na bieżąco Koordynatorzy projektu (polski i zagraniczny), opiekunowie grup i praktyk, uczestnicy projektu
8. czerwiec 2018/ kwiecień 2019 Ewaluacja, walidacja (EUROPASS, ECVET) oraz analiza osiągniętych celów oraz rezultatów projektu. Koordynatorzy projektu (polski i zagraniczny), ewaluator-kierownik praktyk, pracodawcy
9. czerwiec 2018/kwiecień 2019 Upowszechnienie rezultatów projektu. Koordynatorzy projektu (polski i zagraniczny), uczestnicy projektu