Fototechnik

Zapraszamy absolwentów Gimnazjum do  Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na kierunek fototechnik, dla chętnych z innowacją pedagogiczną e-sport !

Od września 2017 roku wprowadzamy dla chętnych uczniów innowację pedagogiczną - klasę fototechnika z e-sportem. Sporty elektroniczne to rywalizacja za pomocą komputera czy konsoli i gier video w trybie multiplayer (czyli z innymi użytkownikami) za pośrednictwem połączenia internetowego lub sieciowego -LAN. Założeniem innowacji obok wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu e-sportu, jest kształtowanie w nich niezbędnych cech zdyscyplinowania, stanowczości i konsekwencji w działaniu, zaradności i odwagi, orientacji w terenie (mapie) oraz spokoju i opanowania szczególnie w ekstremalnych sytuacjach.

Jako działanie innowacyjne wprowadza się do programu nauczania w klasie technikum na kierunku fototechnik dodatkowy obowiązkowy przedmiot pod nazwą trening e-sportowy, jest to przedmiot kierunkowy, na który przewidziano 2 godziny tygodniowo w całym cyklu kształcenia. Zajęcia będą realizowane w oparciu o program autorski. Autor innowacji od 14 lat związany jest z e-sportem, współtworzył oraz prowadził m.in. drużyny sportów elektronicznych takie jak; Betsson Voodoo Gaming czy Frag eXecutors, stworzył Adversa-Esport, jest jednym z pomysłodawców oraz współtwórców pierwszych w Polsce i w europie klas o profilu e-sportowym. Każdy uczeń będzie grał pod okiem wyspecjalizowanego trenera, którego celem jest wychwycenie cennych predyspozycji osobowych każdego gracza i objecie go profesjonalnym treningiem. Będziemy kształtować pasję i wskazywać właściwy rozwój skutecznie chroniąc od uzależnienia internetowego. Szkoła będzie wskazywać osoby, których predyspozycje pozwolą na podjęcie profesjonalnego szkolenia i właściwego trybu życia  umieszczając je w Adversa Gaming Hause !

Chcesz uczyć się i rozwijać pasję, zapraszamy na kierunek fototechnik do klasy e-sportowej !

Jesteśmy  szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, odpłatna 140zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku (za wakacje nie wnosi się opłaty)

 Nasza szkoła przygotowuje młodzież zarówno do egzaminu zawodowego jak i do matury.

Wszyscy uczniowie naszych szkół dla młodzieży nie tylko mogą uzyskać wersje online aplikacji Word, PowerPoint, Excel i OneNote wchodzących w skład pakietu Office 365
ale również mają prawo do bezpłatnego zainstalowania pełnych wersji tych aplikacji na komputerach domowych.
 

Zapraszamy na kierunek - Fototechnik W trakcie nauki dwa egzaminy przed OKE na kwalifikacje

 • A.20.Rejestracja i obróbka obrazu
 • A.25.Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze.

Fototechnik wykonuje: zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne,
fotokopie pism i dokumentów zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych.

Możliwości zatrudnienia:laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe, przemysł fotooptyczny i optyczny, wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny, telewizja i wytwórnie filmowe. Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności : w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp. w agencjach fotograficznych i reklamowych.

W naszej szkole szczególny nacisk kładziemy na praktyczne przygotowanie do zawodu, w związku z tym do dyspozycji uczniów oddajemy nowoczesne pracownie , projektory multimedialne, ekrany, głośniki, telewizor, odtwarzacz DVD, atelier fotograficzne. Pracownię multimedialną wyposażoną w :

20 stanowisk komputerowych dla uczniów podłączonych do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, słuchawkami, mikrofonem, tablicę interwrite, drukarki, skanery, pakiet programów biurowych, aktualne programy użytkowe: edytor tekstu, baza danych, programy specjalistyczne, do obróbki graficznej, sprzęt audiowizualny,profesjonalne kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne firmy Canon. Na naszych zajęciach nie tylko przygotujesz się do wykonywania zawodu ale rozwiniesz swoje zainteresowania w dziedzinie fotografii, kreślarstwa, rysunku, grafiki komputerowej.

 

 

 

Podstawowe informacje o szkole:

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

 

Cykl kształcenia wynosi 4 lata

 

System zajęć stacjonarny

Zapisy osobiste  (w sekretariacie szkoły w Katowicach, ul Św. Jacka 3, boczna uliczka obok głównego budynku ZDZ). 

Istnieje możliwość przesłania wypełnionego podania droga elektroniczną, lecz dokumenty należy uzupełnić osobiście. 

 

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
 • wpłacenie wpisowego,
 • trzy fotografie (37x52 mm).

  

Gwarantujemy:

 

 • komfortowy, bezpieczny i monitorowany budynek w centrum miasta 
 • małe zespoły klasowe, przyjazną atmosferę 
 • Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 • doskonałe przygotowanie do zawodu,
 • stypendia za dobre wyniki w nauce 
 • naukę trzech języków obcych do wyboru (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego),
 • naukę w nowocześnie wyposażonych pracowniach z pełnym wyposażeniem multimedialnym 
 • bogatą bibliotekę wraz z podręcznikami 
 • praktyki w renomowanych fotolabach w kraju oraz w UE
 • zdawanie egzaminów na miejscu w szkole. 
 • ciekawe zajęcia dodatkowe: kurs wizażu, fotografii, języka hiszpańskiego, włoskiego 
 • zajęcia na siłowni 
 • bezpłatny, szybki Internet - wi-fi