Fototechnik

Zapraszamy na  kierunek; Fototechnik --> NOWOŚĆ - E-SPORT!

INNOWACJA E-SPORTOWA:

- dodatkowe zajęcia z programowania gier komputerowych
- udział w turniejach gier sieciowych w ramach swojej klasy i poza nią.
-zdobywanie dodatkowych umiejętności poprzez rozwijanie swoich pasji.

Gry to nie tylko rozrywka! To również rozwijanie umięjętności pracy w grupie, współdziałania, doskonalenie języków obcych, rywalizacja.

Wszsytkie zajecia e-sportowe prowadzone są przez pasjonatów gier i programowania!

Ten obecnie bardzo trakcyjny kierunek daje szansę na zdobycie nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności i poznanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Ta oferta jest skierowana w szczególności do gimnazjalistów, którzy pasjonują się informatyką, a zwłaszcza grami komputerowymi i turniejami internetowymi.

 

Zawód: fototechnik 343104

W trakcie nauki dwa egzaminy przed OKE na kwalifikacje A.20.Rejestracja i obróbka obrazu; A.25.Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze.
Fototechnik wykonuje:
zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne,
fotokopie pism i dokumentów zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć.
Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych.

 Możliwości zatrudnienia :laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe, przemysł fotooptyczny i optyczny, wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny, telewizja i wytwórnie filmowe.
Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności :
w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp. w agencjach fotograficznych i reklamowych.

 

 

 

 

 

 

Podstawowe informacje o szkole:

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

 

Cykl kształcenia wynosi 4 lata

 

System zajęć stacjonarnyMożliwość zdobycia dwóch  kwalifikacji w zawodzie Fototechnik  ( A.20.Rejestracja i obróbka obrazu; A.25.Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych) 

 

Zapisy osobiste  (w sekretariacie szkoły w Katowicach, ul Św. Jacka 3, boczna uliczka obok głównego budynku ZDZ). 

Istnieje możliwość przesłania wypełnionego podania droga elektroniczną, lecz dokumenty należy uzupełnić osobiście. 

 

 

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
 • wpłacenie wpisowego,
 • trzy fotografie (37x52 mm).

  

Gwarantujemy:

 

 • komfortowy, bezpieczny i monitorowany budynek w centrum miasta 
 • małe zespoły klasowe, przyjazną atmosferę 
 • Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 • doskonałe przygotowanie do zawodu,
 • stypendia za dobre wyniki w nauce 
 • naukę trzech języków obcych do wyboru (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego),
 • naukę w nowocześnie wyposażonych pracowniach z pełnym wyposażeniem multimedialnym 
 • bogatą bibliotekę wraz z podręcznikami 
 • praktyki w renomowanych fotolabach w kraju oraz w UE
 • zdawanie egzaminów na miejscu w szkole. 
 • ciekawe zajęcia dodatkowe: kurs wizażu, fotografii, języka hiszpańskiego, włoskiego 
 • zajęcia na siłowni 
 • bezpłatny, szybki Internet - wi-fi